Editovat

Zveřejněno dle: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V platném znění v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce ODKAZ

Přílohy jsou zveřejněny na internetových stránkách obce ODKAZ

Do listinné podoby dokumentů je možné nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Plch, tj. v pondělí od 18-19 hodin, případně v jiný čas dle domluvy.

schváleno ZO dne: 26. 3. 2018

usnesením č.: 2/2018/4

Vyvěšeno dne: 12. 2. 2018

ANCHOR_TOP_TITLE