Editovat

Závěrečný účet obce Plch za rok 2017

Zveřejněno dle: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V platném znění v elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce - ODKAZ.

Do listinné podoby dokumentů je možné nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Plch, tj. v pondělí od 18-19 hodin, případně v jiný čas dle domluvy.

Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: 12. 2. 2018
 
Schváleno ZO dne: 26. 3. 2018 usnesením č: 2/2018/5
 
Vyvěšeno dne 26.3.2018
ANCHOR_TOP_TITLE