Editovat

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu rok 2017 měsíc 12 je k nahlédnutí na stránkách ODKAZ.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v sídle OÚ Plch

ANCHOR_TOP_TITLE