Editovat

Zveřejněno dle § 16 odst. 5 zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění na webových stránkách obce Plch: www.obecplch.cz.

Schválená rozpočtová opatření v roce 2018

Číslo opatření Schváleno Vyvěšeno Usnesením Sejmuto
Rozpočtové opatření číslo 1 12.2.2019 ZO 26.2.2018 1/2018/3 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 2 8.6.2018 starostou 8.6.2018 3/2018/4 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 3 9.7.2018 starostou 9.7.2018 4/2018/4 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 4 4.9.2018 starostou 4.9.2018 4/2018/4 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 5 5.11.2018 starostou 6.11.2018 6/2018/9 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 6 20.12.2011 ZO 21.12.2018 6/2018/10 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 7 31.12.2018 starostou 31.12.2018    

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Plch č. 50 v úředních hodinách.

Rozpočtové opatření budou zveřejněna do doby schválení rozpočtu na rok 2019

ANCHOR_TOP_TITLE