Editovat

Zveřejněno dle § 16 odst. 5 zákon č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění na webových stránkách obce Plch: www.obecplch.cz .

Rozpočtová opatření schválená v roce 2017

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Plch č. 50 v úředních hodinách.

Rozpočtové opatření budou zveřejněna do doby schválení rozpočtu na rok 2018.

ANCHOR_TOP_TITLE