Editovat
Obec Plch oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného od 21. 2. 2017, zveřejnění návrhu rozpočtu obce. Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce, www.obecplch.cz v sekci Vyhlášky a nařízení- Rozpočtové hospodaření obce.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Plch, č. 50

Návrh rozpočtu na rok 2019 k nahlédnutí: ODKAZ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 (dříve rozpočtový výhled)

Vyvěšeno dne 3.12.2018
 
Schváleno dne: 20.12.2018
 
Sejmuto dne: 21.12.2018 - Archiv
ANCHOR_TOP_TITLE