Editovat

Obec Plch oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného od 21. 2. 2017, zveřejnění schváleného rozpočtu obce, schváleného Zastupitelstvem obce dne 20.12.2018. Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce, www.obecplch.cz v sekci Vyhlášky a nařízení- Rozpočtové hospodaření obce.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Plch, č. 50

Rozpočet na rok 2019 k nahlédnutí: ODKAZ

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 (dříve rozpočtový výhled )

Vyvěšeno dne 21.12.2018
 
Schváleno ZO dne: 20.12.2018
usnesením č. 6/2018/5
ANCHOR_TOP_TITLE