Editovat
Obec Plch oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného od 21. 2. 2017, zveřejnění schváleného rozpočtu obce, schváleného Zastupitelstvem obce dne 11.12.2017. Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce, www.obecplch.cz v sekci Vyhlášky a nařízení- Rozpočtové hospodaření obce.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Plch, č.50

Rozpočet na rok 2018 k nahlédnutí: ODKAZ

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 (dříve rozpočtový výhled)

Vyvěšeno dne 15.12.2017
 
Schváleno ZO dne: 11.12.2017
usnesením č.: 5/2017/3
 
Sejmuto dne: 26.12.2018 - Archiv
ANCHOR_TOP_TITLE