Editovat
Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, schváleného Zastupitelstvem obce dne 19.12.2016. Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce, www.obecplch.cz v sekci Vyhlášky a nařízení- Rozpočtové hospodaření obce.

Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Plch, č. 50

ANCHOR_TOP_TITLE