Editovat
Obec Plch oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného od 21. 2. 2017, zveřejnění návrhu rozpočtu. Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách obce, www.obecplch.cz v sekci Vyhlášky a nařízení- Rozpočtové hospodaření obce. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle Obce Plch, č. 50
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 k nahlédnutí: ODKAZ
 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 (dříve rozpočtový výhled)

Vyvěšeno dne 20.11.2017
 
Schváleno dne ZO: 11.12.2017
usnesením č. 5/2017/3
 

Sejmuto dne: 15.12.2017 - Archiv

ANCHOR_TOP_TITLE